Erdemli

Şirket Profili

Hakkımızda

Şirket Profili

erdemli, 1971’de kurulmuş olup Türkiye’de 50 yıllık bir inşaat ve yapı tasarımı mühendisliği deneyiminin temsilcisi ve Danışman – Mühendislik şirketlerinin öncüsüdür. 

erdemli, Türkiye’de önemli sanayi yatırımlarının birçoğunda mühendislik ve danışmanlık hizmeti katkısı sağlamış çok kapsamlı bir iş deneyiminin sahibidir. Şirketin 1000 den fazla iş referansını oluşturan 15.000.000 m2 den fazla mühendislik ve müşavirlik projesi bulunmakta ve bunlar arasında Türkiye’de prestij projesi olarak adlandırılabilecek birçok büyük çaplı proje yer almaktadır.

Yoğun ve başarılı proje ve müşavirlik hizmetleri ardından gördüğü takdir sebebi ile yeni projelerin yanında hatırı sayılır tevsii projelerinde de görev almış ve işveren listesini ülke açısından önemli isimler ile doldurmuştur.

Şirket kurucusu Metin Erdemli yurt içi düzeyde yapı tasarımının önde gelen katılımcısı ve yönlendiricilerinden biridir. Yıllar içerisinde, inşaat sektörüne yön veren ve bu sektörde gerek yurt içi gerekse yurt dışı ülkemiz adına önemli başarılara imza atan birçok mühendis ve teknik ressam yetiştirmiştir. Çalışanlarını aile bireyleri gibi gören Metin Erdemli, karşılıklı sadakat duygusunun hakim olduğu, etik değerlere önem veren ve sahip çıkan bir şirket felsefesi oluşturmuştur. Şirketin ruhunu oluşturan bu felsefe, belli bir sistemi ve disiplini de beraberinde getirmiş, şirketin kalıcılığı, gelişimi ve yüksek rekabet gücünün dayanağı olmuştur.

1991 yılında şirket ortaklığına Dr.Kerem Peker’ in dahil olmasıyla, erdemli'nin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve değerler ile yeni gelişmeler arasında dengeli olma konusunda yeni bir süreç başlamıştır. Bu amaçla “kurumsallaşma” ya önem verilmiş, problem çözmekten zevk alan ekiple Ar-Ge ve yeni teknolojilere daha fazla yatırım yapılmıştır. 

Şirket kültürü olarak, itibarını koruma ve yükseltme bilinciyle hareket eden erdemli, sahip olduğu ileri teknoloji ve dünya düzeyinde gelişmiş personeli ile kalite yönetimi ve bağımsız teknik müşavirlik olgularından taviz vermeden hizmet vermeye devam etmektedir.


ÜYELİKLER

                              

   ECCS, Avrupa Yapısal Çelik                      IABSE, Uluslararası Köprü ve                       İTO, İstanbul Ticaret Odası
              Konvansiyonu                                     Yapı Mühendisleri Birliği

 

                              

   TMMOB, Türk Müdendis ve                       TUCSA, Türk Yapısal Çelik             TMMMB, Türk Müşavir Mühendisler ve
           Mimar Odaları Birliği                                           Derneği                                                 Mimarlar Birliği

 

                              

İMO, İnşaat Müdendisleri Odası                 FIDIC, Müşavir Mühendisler                IASS, International Association For
                                                                           Uluslararası Federasyonu                       Shell and Spatial Structures