Erdemli

İnsan Kaynakları ve Yönetişim

Hakkımızda

İnsan Kaynakları ve Yönetişim

erdemli’de takım çalışmasına yönelik bir yönetim tarzı benimsenmiştir. 

Genel Müdür ve Yönetici Ortak, sorumlular ile birlikte şirket kalite hedefleri ve politikalarının uygulanmasını sağlar. 

Yönetim anlayışı “Önce İnsan” ilkesine dayanır ve Genel Müdür ve Yönetici Ortak, tüm sorumlulardan bu anlayışın tüm kademelere yayılımını gerçekleştirmelerini ve kendilerinin örnek olmalarını talep eder, izler ve denetler.

Bölüm liderleri, hedeflerle yönetim felsefesi doğrultusunda, proses hedeflerinin tespiti, uygulanması ve değerlendirilmesinden de sorumludur.

Sorumlular, erdemli temel ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini planlı ve uyumlu bir şekilde yürütmek, etkin bir yönetim sistemi sağlamak ve kalite güvence sistemi gereklerini bölüm içinde yaygınlaştırmak ve bireysel katılımları özendirmekle yükümlüdür.

Çalışanların eğitimi, üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu sebeple tüm çalışanların katılımı sağlanarak üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliğine gidilip eğitim programları ve seminerler hedeflenir.

erdemli, sektörün lideri olmayı hedeflerken organizasyonda görevli tüm personeline iyi bir çalışma ortamı ve yaşama standardı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen erdemli çalışanı, kendisini firmanın ayrılmaz bir parçası olarak görür, kalite güvence sisteminin gereklerini en iyi şekilde yerine getirerek firmanın kendisinden beklediği görev ve sorumlulukları en verimli bir şekilde kullanmayı bireysel hedef olarak seçer.

erdemli, her zaman yeterli sayıda nitelikli personelle çalışma ve bu çalışanların mutluluğunu azami seviyeye çıkarma prensibinden ödün vermeyecektir

Takım Çalışması:

erdemli, başarının kaynağını takım çalışması olarak görür ve takımı oluşturacak bireylerin bu yönde motive olmasını sağlar.

İyi bir takımı oluşturmak, birbirleri ile uyumlu, karşılıklı eksikliklerini tamamlayan, iyi eğitimli, gelişmeye ve yarışmaya açık, sorumluluk ve tecrübe sahibi bireyleri bir araya toplayabilmektir. 

Sorumluluğu taşıyan bilgi ve tecrübeyi paylaşan, eğitime önem veren takım elemanları, iyi bir insan kaynakları yönetiminin sonucu ortaya çıkar.