Erdemli

Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız

erdemli’nin hedefi, teknik gelişimin ve / veya pazar payı artışının sağlanması için geliştirme çalışmalarına veri sağlamaktır. Rakiplerinden “farklı” olmasının ana unsuru budur. Bu doğrultuda sistemlerin, çözümlerin ve metotların talep edilen amaca uygunluğu sürekli olarak izlenmektedir.

Genel stratejiye ve üretim kapasitesine uygun olarak “yaratıcılık ve yenilikçilik” teşvik edilerek uzmanlık alanı yelpazesi devamlı genişletilmekte ve geliştirilmektedir.

erdemli’de yeni hizmetlerin ve sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesinin yanı sıra yeni uygulama ve imalat metotları da araştırılmakta ve geliştirilmektedir.

child sex