K.Adı:
 
 
Şifre:

 
   
 
 
 


Uzmanlık Alanları


Hizmet matrisi aşağıda verilmiştir.

Referans projelerde burada tarif amaçlı kullanılan renk ve sayılar yardımı ile iş bazında verilen hizmetler açıklanmıştır.
 

     

Tetkik Ve DeğerlendirmeÇalışmaları

     

Fizibilite Çalışmaları

      Tasarım
     

Proje Yönetimi

     

Mesleki Kontrollük

     

Teknik Destek

 

Tetkik ve Değerlendirme Çalışmaları

1

Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Halihazır Donelerin Toplanması. (Geometrik Boyutlar, Zemin Bilgileri, Malzeme Bilgileri, Yapısal Olmayan Yapı İçeriği Durumu)

2

Mevcut veya Potansiyel Hasar Değerlendirmeleri

3

Haritalama

4

Jeolojik-Jeofizik Araştırmalar

5

Hidrolojik Çalışmalar

6

Model veya Numunelerin Laboratuar Testleri

7

Risk Değerlendirmelerin Analiz ve Sunumu

8

Risk Azaltma Çalışmaları

Fizibilite Çalışmaları

1

Geliştirme Planları

2

Ön Araştırmalar

3

Alternatif Mukayeseleri

4

Konsept Tasarımlar

5

Ön Metraj ve Ön Keşifler

Tasarım

1

Ön Proje ve Maliyet Hesaplamaları

2

Model ve Laboratuar Deneyleri, Bilgisayar Benzeşim Modelleri

3

Kesin Proje Tasarım ve Çizimleri

4

Uygulama Projesi, Tasarım ve Çizimleri

Proje Yönetimi

1

Kesin İhale Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması

2

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

3

İhale Dokümanlarının Hazırlanması

4

Ön Müteahhit Seçimi ve Elemeleri

5

Tekliflerin Değerlendirilmesi

6

Saha Ekiplerinin Koordinasyonu

7

İnşaat ve İmalat Kalitesinin Denetimi ve Yönetimi

8

İş Programı Takibi

9

Mali Takip

10

Ekipman Denetimi, Seçimi ve Siparişinin Denetimi

11

Tesisin Kontrolü ve Geçici-Kesin Kabul İşlemleri

Mesleki Kontrollük

1

İşin İlerleyişi ve Sahada Yapılan İmalatların Genel Kalite Kontrolü

2

İmalat Aşamasında Tasarım ve Detaylandırma Problemlerinin Çözümü

3

“Yapıldığı Gibi” Dokümanlarının Hazırlanması ve Takibi

4

Tasarım ve Detaylandırma Kontrollüğü

Teknik Destek

1

Sözleşme Danışmanlığı

2

Teknik Danışmanlık

3

Arabuluculuk veya Hakemlik ve Tahkim İşlemleri

 
 
 
 

Emaar İstanbul Gelişim Projesi

>>> Devamı

MWG Pharm İstanbul Biyoteknoloji Projesi

>>> Devamı

Artaş Maslak Avrupa Konutları Projesi

>>> Devamı

Kuyaş Kuyumcukent Yenibosna Ofis ve Altın Borsası Binası Projesi

>>> Devamı